Online access to issues 2004−2022:

Editorial Office

ul. Chopina 6, pokój 202

44-100 Gliwice
tel.: +48 602 334 996

Publisher

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Our Partners:

sitpchem-logo

 

PSK 2

 

efc logo

 

 

Guide for Reviewers

Download: Review's form
 
Reviewers' 2020 list published in "Ochrona przed Korozją" 12/2020:

Grzegorz Adamczewski, Lidia Adamczyk, Ahmed Abd el-Aziz, Jacek Bordziłowski, Janusz Ćwiek, Anna Dobkowska, Katarzyna Domagała,

Agata Dudek, Adriana Eštoková, Krzysztof Germaniuk, Iwona Graniczna-Gajecka, Maciej Gruszczyński ,Aleksander Iwaniak,

Karina Jagielska-Wiaderek, Anna Jasik, Mariusz Jaśniok, Henryk Kania, Agnieszka Królikowska, Ewa Langer, Urszula Lelek-Borkowska,

Piotr Liberski, Tomasz Lipiński, Tomasz Łakomy, Joanna Małecka, Grzegorz Moskal, Ginter Nawrat, Marzena Nowicka-Nowak,

Barbara Pilch-Pitera, Norbert Radek, Thadeus Schauer, Grzegorz Smoła, Maria Sozańska, Teresa Stryszewska, Bożena Szczucka-Lasota, Zofia Szweda, Sylwia Waśkiewicz, Sylwia Węgrzynkiewicz, Małgorzata Zubielewicz

 

Reviewers' 2019 list published in "Ochrona przed Korozją" 12/2019:

Grzegorz Adamczewski, Lidia Adamczyk, Jacek Grzegorz Chęcmanowski, Beata Cwalina, Dominika Dębska,
Robert Filipek, Iwona Flis-Kabulska, Krystyna Giza, Zbigniew Grzesik, Maciej Hajduga, Aleksander Iwaniak,
Anna Jasik, Dariusz Jędrzejczyk, Henryk Kania, Magdalena Klakočar-Ciepacz, Tomasz Krykowski, Justyna Kuziak, 

Ewa Langer, Urszula Lelek-Borkowska, Artur Maciej, Joanna Małecka, Grzegorz Moskal, Ginter Nawrat, 

Marzena Nowicka-Nowak, Grażyna Pawłowska, Barbara Pilch-Pitera, Mieczysław Scendo, Thadeus Schauer,

Wojciech Sokólski, Maria Sozańska, Petr Strzyž, Bożena Szczucka-Lasota, Maria Trzaska, Matthias Wanner, 

Sylwia Waśkiewicz, Jan Wesołowski, Sylwia Węgrzynkiewicz, Bożena Wieczorek, Juliusz Winiarski, Tadeusz Zakroczymski

 
Reviewers 2018 list published in "Ochrona przed Korozją" 12/2018:
Lidia Adamczyk, Jacek Bordziłowski, Jacek G. Chęcmanowski, Beata Cwalina, Robert Filipek, Arkadiusz Gajek, Krystyna Giza, Zbigniew Grzesik, Maciej Hajduga, Jezmar Jankowski, Dariusz Jędrzejczyk, Henryk Kania, Marcin Kondracki, Danuta Kotnarowska, Halina Krawiec,  Agnieszka Królikowska, Andrzej Królikowski, Justyna Kuziak, Lech Kwiatkowski, Ewa Langer, Urszula Lelek-Borkowska, Piotr Liberski, Artur Maciej, Joanna Małecka,  Grzegorz Moskal, Marzena Nowicka-Nowak, Grażyna Pawłowska, Barbara Pilch-Pitera, Roman Przeliorz, Jerzy Sibila, Wojciech Skotnicki, Wojciech Sokólski, Bożena Szczucka-Lasota,  Zofia Szweda, Maria Trzaska, Matthias Wanner, Sylwia Węgrzynkiewicz, Tadeusz Wierzchoń, Juliusz Winiarski, Tadeusz Zakroczymski
 
Reviewers 2017 list published in "Ochrona przed Korozją" 12/2017:
Grzegorz Adamczewski, Lidia Adamczyk, Olayide Rosaq Adetunji, Jacek Banaś, Pier Luigi Bonora, Jacek Bordziłowski,
Miroslav Brodňan, Agnieszka Brojanowska, Jacek Grzegorz Chęcmanowski, Beata Cwalina, Dominika Dębska, 
Katarzyna Domagała, Joao Salvador Fernandes, Maria Fiertak, Janusz Flis, Iwona Flis-Kabulska, Arkadiusz Gajek
Edyta Gibas, Krystyna Giza, Zbigniew Grzesik, Maciej Hajduga, Aleksander Iwaniak, Ewa Jankowska, Artur Jaroń, 
Dariusz Jędrzejczyk, Henryk Kania, Dorota Klimecka-Tatar, Magdalena Klakočar-Ciepacz, Danuta Kotnarowska
Stefan Krakowiak, Halina Krawiec, Agnieszka Królikowska, Andrzej Królikowski, Justyna Kuziak, Lech Kwiatkowski, 
Artur Maciej, Joanna Małecka, Jan Masalski, Bogusław Mendala, Michał Mosiałek, Grzegorz Moskal, Ginter Nawrat, 
Paweł Nowak, Marzena Nowicka-Nowak, Anna Nyczyk-Malinowska, Edyta Owczarek, Grażyna Pawłowska, 
Roman Przeliorz, Thadeus Schauer, Jerzy Sibila, Igor Skalski, Barbara Słomka-Słupik, Andrzej Sobkowiak
Wojciech Sokólski, Maria Sozańska, Elżbieta Stanaszek-Tomal, Teresa Stryszewska, Lucjan Swadźba, Bogdan Szczygieł, 
Zofia Szweda, Andrzej Szyprowski, Anna Ślusarczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz, Maria Trzaska, Matthias Wanner
Sylwia Węgrzynkiewicz, Juliusz Winiarski, Tadeusz Zakroczymski, Małgorzata Zubielewicz, Adam Zybura, Zbigniew Żurek
 
Reviewers 2016 ist published in "Ochrona przed Korozją" 12/2016:

Lidia Adamczyk, Olayide Rosaq Adetunji, Jacek Banaś, Jacek Grzegorz Chęcmanowski
Beata Cwalina, Dominika Dębska, Katarzyna Domagała, Piotr Falewicz
Janusz Flis, Iwona Flis-Kabulska, Maria Fiertak, Arkadiusz Gajek, Mirosław Gibas
Krystyna Giza, Witold Gnot, Zbigniew Grzesik, Maciej Hajduga
Maciej Błażej Hajduga, Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok, Ewa Jankowska
Jezmar Jankowski, Dariusz Jędrzejczyk, Henryk Kania, Jacek Katzer
Magdalena Klakočar-Ciepacz, Dariusz Kopyciński, Anna Koziróg, Halina Krawiec
Agnieszka Królikowska, Andrzej Królikowski, Jan Kubik, Justyna Kuziak
Lech Kwiatkowski, Artur Maciej, Joanna Małecka, Jan Masalski
Bogusław Mendala, Ginter Nawrat, Marzena Nowicka-Nowak, Edyta Owczarek
Grażyna Pawłowska, Roman Przeliorz, Jerzy Sibila, Barbara Słomka-Słupik
Jerzy Robert Sobiecki, Andrzej Sobkowiak, Wojciech Sokólski, Maria Sozańska
Elżbieta Stanaszek-Tomal, Bogdan Szczygieł, Zofia Szweda, Andrzej Szyprowski
Anna Ślusarczyk, Matthias Wanner, Tadeusz Wierzchoń, Juliusz Winiarski
Stefan Wójtowicz, Tadeusz Zakroczymski, Małgorzata Zubielewicz, Adam Zybura


 

Reviewers 2015 list published in "Ochrona przed Korozją" 12/2015:

 Lidia Adamczyk, Ahmed Abd El Aziz, Henryk Bala, Jacek Banaś, Jerzy Bieliński Luigi Pier Bonora, Tomasz Borowski, 

Agnieszka Brojanowska, Ludwik Ciura, Beata Cwalina, Marek Danielewski, Dominika Dębska, Izydor Drela, Henryk Drulis, 

Agata Dudek, Piotr Falewicz, Maria Fiertak, Janusz Flis, Iwona Flis-Kabulska, Arkadiusz Gajek, Andrzej Garbacz, Krystyna Giza, 

Witold Gnot, Maciej Gruszczyński, Zbigniew Grzesik, Edward Guzik, Maciej Hajduga, Aleksander Iwaniak, Ewa Jankowska, 

Jezmar Jankowski, Mariusz Jaśniok, Dariusz Jędrzejczyk,Magdalena Klakočar-Ciepacz, Dariusz Kopyciński, Danuta Kotnarowska, 

Anna Koziróg, Agnieszka Królikowska, Andrzej Królikowski, Tomasz Krykowski, Agnieszka Krząkała, Lech Kwiatkowski Artur Maciej, 

Marcin Malik, Jan Masalski, Bogusław Mendala, Krzysztof Miecznikowski, Andrzej Miszczyk, Grzegorz Moskal, Ginter Nawrat,

 Paweł Nowak, Edyta Owczarek, Grażyna Pawłowska, Witold Posadowski, Roman Przeliorz, Paweł Raczyński, Jacek Rozwadowski, 

Wojciech Simka, Wojciech Sokólski, Maria Sozańska, Elżbieta Stanaszek-Tomal, Barbara Stypula, Lucjan Swadźba, 

Bogdan Szczygieł, Krzysztof Szyszkiewicz-Warzecha, Anna Ślusarczyk, Anna Tokarska, Piotr Tomassi, Matthias Wanner, 

Alia A. El Warraky, Jan Wesołowski, Bartłomiej Wierzba, Tadeusz Wierzchoń, Juliusz Winiarski, Michał Wójtowicz, 

Tadeusz Zakroczymski, Małgorzata Zubielewicz, Adam Zybura, Zbigniew Żurek

 

Reviewers 2014 list published in "Ochrona przed Korozją" 12/2014: 

Henryk Bala, Pier Luigi Bonora, Jacek Bordziłowski, Tomasz Borowski, Agnieszka Brojanowska, 

Jacek Chęcmanowski, Ludwik Ciura, Beata Cwalina, Janusz Ćwiek, Dominika Dębska, Katarzyna Domagała,

Izydor Drela, Piotr Falewicz, Joao Salvador Fernandes, Maria Fiertak, Janusz Flis, Arkadiusz Gajek,

Andrzej Garbacz, Witold Gnot, Zbigniew Grzesik, Maciej Hajduga, Ewa Jankowska, Jezmar Jankowski, 

Dariusz Jędrzejczyk, Magdalena Klakočar-Ciepacz, Andrzej Królikowski, Agnieszka Krząkała, Jan Kubik, 

Justyna Kuziak, Lech Kwiatkowski, Piotr Liberski, Paweł Łukowski, Artur Maciej, Jan Masalski, Rafał Michalik, 

Grzegorz Moskal, Ginter Nawrat, Grażyna Pawłowska, Jerzy Piotrowski, Roman Przeliorz, Jacek Rozwadowski, 

Wojciech Simka, Barbara Słomka-Słupik, Wojciech Sokólski, Lucjan Swadźba, Bogdan Szczygieł, Maria Trzaska,

Matthias Wanner, Tadeusz Wierzchoń, Tadeusz Zakroczymski, Małgorzata Zubielewicz, Adam Zybura

 

Reviewers 2013 list published in "Ochrona przed Korozją" 12/2013:
Lidia Adamczyk, Łukasz Augustyński, Henryk Bala,  Jacek Banaś, Jerzy Bieliński, Tomasz Borowski, 
Agnieszka Brojanowska, Jacek Chęcmanowski, Beata Cwalina, Bogdan Czajka, Janusz Ćwiek,
Flavio Deflorian, Katarzyna Domagała, Maria Fiertak, Janusz Flis, Iwona Flis-Kabulska,
Arkadiusz Gajek, Witold Gnot, Zbigniew Grzesik, Edward Guzik, Marek Hetmańczyk, 
Jezmar Jankowski, Ewa Janowska, Mariusz Jaśniok, Henryk Kania, Magdalena Klakočar-Ciepacz,
Marcin Kondracki, Niki Kouloumbi, Agnieszka Królikowska, Andrzej Królikowski,
Agnieszka Krząkała, Lech Kwiatkowski, Piotr Liberski, Paweł Łukowski, Artur Maciej, Jan Masalski,
Bogusław Mendala, Rafał Michalik, Grzegorz Moskal, Ginter Nawrat, Grażyna Pawłowska, Wiesław Pieniążek, 
Roman Przeliorz, Wojciech Simka, Jerzy Robert Sobiecki, Wojciech Sokólski,
Lucjan Swadźba, Bogdan Szczygieł, Anna Ślusarczyk, Maria Trzaska, Matthias Wanner, Jan Wesołowski,
Tadeusz Wierzchoń, Henryk Woźnica, Tadeusz Zakroczymski, Małgorzata Zubielewicz, Zbigniew Żurek
 
Reviewers 2012 list published in "Ochrona przed Korozją" 12/2012:
 
Lidia Adamczyk
Henryk Bala
Jacek Banaś
Jerzy Bieliński
Beata Cwalina
Janusz Ćwiek
Marek Danielewski
Katarzyna Domagała
Izydor Drela
Piotr Falewicz
Krzysztof Fitzner
Janusz Flis
Iwona Flis-Kabulska
Arkadiusz Gajek
Daniel de la Fuente Garcia
Andrzej Głębowicz

Marian Głuszko
Zbigniew Grzesik

Marek Hetmańczyk
Jezmar Jankowski
Henryk Kania
Andrzej Kiełbus
Dariusz Kopyciński
Halina Krawiec
Andrzej Królikowski
Piotr Liberski
Jan Masalski
František Mičko
Andrzej Miszczyk
Grzegorz Moskal
Grażyna Pawłowska    
Jerzy Piotrowski

Roman Przeliorz
Jacek Rozwadowski

Wojciech Simka
Maria Sozańska

Tadeusz Spychaj
Marcin Stawarz
Barbara Stypuła
Lucjan Swadźba
Bogdan Szczygieł
Anna Ślusarczyk
Matthias Wanner
Jan Wesołowski
Henryk Woźnica
Tadeusz Zakroczymski
Krzysztof Żakowski
Zbigniew Żurek