Online access to issues 2004−2018:

Editorial Office

ul. Chopina 6, pokój 202

44-100 Gliwice
tel./fax: +48 (32) 231 02 24

Publisher

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt.1004
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Our Partners:

sitpchem-logo

 

PSK 2

 

efc logo

 

 

Editorial Office

 


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone/fax: +(48) 32 231 02 24


Editor-in-Chief - assistant professor Małgorzata Zubielewicz


Deputy Editor-in-chief - Małgorzata Śmieszek-Glanc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


The paper version of the magazine is the reference version.


Address:
"Ochrona przed Korozją", ul. Chopina 6, pok. 202, PL-44-100 Gliwice


Publisher:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, PL-00-950 Warszawa, PO Box 1004

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01 Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
www.sigma-not.pl


Scientific Council:

  Chairman:

prof. dr hab. inż. Witold Gnot, ZG SITPChem, Politechnika Śląska

  Vice-chairman:

prof. dr hab. Henryk Bala, Politechnika Częstochowska

  Members:
prof. Idalina Vieira Aoki, Brazylia
mgr inż. Aleksandra Baraniak, Polska
prof. Pier Luigi Bonora, Włochy
dr Henrikas Cesiulis, Litwa
prof. Lorenzo Fedrizzi, Włochy
prof. Joao Salvador Fernandes, Portugalia
prof. dr hab. inż. Janusz Flis, Polska
dr Daniel de la Fuente, Hiszpania
prof. Andréa Kalendová, Czechy
prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Polska
prof. Niki Kouloumbi, Grecja
dr Olga Kulikova, Rosja
mgr inż. Józef Kozieł, Polska
dr inż. Andrzej Kusyk, Polska
dr inż. Agnieszka Królikowska, Polska
dr inż. Andrzej Królikowski, Polska
dr Lech Kwiatkowski, Polska
prof. Vesna B. Mišković-Stanković, Serbia
prof. Roman Nowak, Finlandia
dr inż. hab. Hanna Pokhmurska, Niemcy

dr inż. Tomáš Prošek, Czechy
inż. Štefan Rástocký, Słowacja
dr Thadeus Schauer, Niemcy
dr inż. Wojciech Sokólski, Polska
prof.dr hab. inż. Bogdan Szczygieł, Polska
dr Judit Telegdi, Węgry
prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń, Polska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Zakroczymski, Polska
prof. dr hab. inż. Adam Zybura, Polska